วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2024

ส่องมาตรการลดค่าน้ำ-ค่าไฟ ถึงเมษายน 2566 เปิดวาร์ปลงทะเบียนที่ไหน ดูเลย

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบลดภาระค่าน้ำ-ค่าไฟ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปอีก 7 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 2565 – เมษายน 2566 ลงทะเบียนที่ไหน มาดู

วันที่ 28 กันยายน 2565 ไทยพีบีเอส รายงานว่า นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปาสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – เมษายน 2566 เป็นเวลา 7 เดือน

สำหรับรายละเอียดมีดังนี้

ค่าไฟ

          – กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกัน 3 เดือนให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

          – กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ ในวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

          – กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กําหนด ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้รับภาระ ค่าไฟฟ้าทั้งหมด

ค่าน้ำ

          – กรณีที่ใช้น้ำประปา ไม่เกิน 315 บาท จะได้เงินสนับสนุน ค่าน้ำประปาในวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

          – กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะเป็นผู้รับภาระในการชําระค่าน้ำประปาทั้งหมด

สามารถลงทะเบียนตามช่องทางต่อไปนี้

ค่าไฟ

          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คลิก

          การไฟฟ้านครหลวง คลิก

ค่าน้ำ

          การประปานครหลวง คลิก

          การประปาส่วนภูมิภาค คลิก

ข้อมูลที่ต้องเตรียมสำหรับลงทะเบียน

ค่าไฟ

          – หมายเลขประจำตัวประชาชน

          – หมายเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

          – หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

          – หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า, บัญชีแสดงสัญญา (ดูได้จากใบเสร็จบิลค่าไฟ)

          – รหัสเครื่องวัดไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า)

ค่าน้ำ

          – หมายเลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ

          – หมายเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

          – หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

          – หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ขอบคุณข้อมูลจาก 
ไทยพีบีเอสการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาค

Check Also

ประกาศ 3 คุณสมบัติ ของคนที่ได้ ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท

ประกาศล่าสุด 3 …