วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2024

บอกบุญ

1.รายชื่อมูลนิธิการองค์กรกุศลต่างๆ และเว็ปเพจช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ที่ท่านสามารถเข้าไปร่วมบริจาค เพื่อสะสมเป็นเสบียงบุญไว้ มีดังนี้ค่ะ  


1.1.มูลนิธิรามาธิบดี(ช่วยผู้ป่วยยากไร้,จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ฯลฯ)


– โครงการบริจาคกองทุนผู้ป่วยยากไร้ จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เข้าไปดูได้ที่เว็ปไซต์ https://www.ramafoundation.or.th/donation

– เลขที่บัญชีร่วมบริจาคทรัพย์ เข้าไปดูได้ที่เว็ปไซต์ http://www.ramafoundation.or.th/give/donations/projects

* ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ค่ะ


1.2.มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
เลขที่บัญชีร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของ เข้าไปดูได้ที่เว็ปไซต์ http://fcdthailand.org/donate/
* ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ค่ะ


1.3.มูลนิธิกระจกเงา
– เลขที่บัญชีร่วมบริจาคออนไลน์ เข้าไปดูเลขที่บัญชีได้ที่เว็ป http://www.mirror.or.th/donation/
– รับบริจาคเสื้อผ้าเก่าๆ เสื้อผ้ามือสอง แต่ยังใช้งานได้ดี เข้าไปติดต่อได้ที่ http://www.mirror.or.th/charity.php  1.4.มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมชินูปถัมถ์ 
เลขที่บัญชีร่วมบริจาคทรัพย์ เข้าไปดูได้ที่เว็ปไซต์ http://www.blind.or.th/donation
* ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ค่ะ


1.5.มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม
เลขที่บัญชีร่วมบริจาคทรัพย์ เข้าไปดูได้ที่เว็ปไซต์ http://www.fscc.or.th/thai/donations.html
* ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ค่ะ1.6.ศิริราชมูลนิธิ (ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ฯลฯ)
เลขที่บัญชีร่วมบริจาคทรัพย์ เข้าไปดูได้ที่เว็ปไซต์ http://www.si.mahidol.ac.th/office_m/foundation/join/prasong.html1.7.มูลนิธิขาเทียม 
– เลขที่บัญชีร่วมบริจาคทรัพย์ เข้าไปดูได้ที่เว็ปไซต์ http://www.prosthesesfoundation.or.th/th/assistance/donations.html
– บริจาคเศษอลูมิเนียม เข้าไปเว็ป http://www.prosthesesfoundation.or.th/th/assistance/brihac-aluminum.html
– บริจาคถุงน่อง ที่ไม่ใช้แล้ว เข้าไปเว็ป http://www.prosthesesfoundation.or.th/th/assistance/brihac-stockings.html1.2.มูลนิธิไถ่ชีวิตโคกระบือ-เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เลขที่บัญชีร่วมบริจาคทรัพย์ เข้าไปดูได้ที่เว็ปไซต์ http://www.savebuff.org/index.php
* ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ค่ะ


1.9.มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ 
– เลขที่บัญชีร่วมบริจาคทรัพย์ เข้าไปดูได้ที่เว็ปไซต์ http://www.doctordek.com/index.php/index.php/เชิญร่วมบริจาค-81.10.มูลนิธิเพื่อนช้าง
– เลขที่บัญชีร่วมบริจาคทรัพย์ เข้าไปดูได้ที่เว็ปไซต์ http://www.elephant-soraida.com/main/th/donate-th.html


1.11.มุลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ 
– เลขที่บัญชีร่วมบริจาคทรัพย์ เข้าไปดูได้ที่เว็ปไซต์ http://www.dogilike.com/charity/home4animals/1.12.มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน (รพ.กรุงเทพ เพื่อช่วยรักษาดวงตาแก่ผู้ป่วยยากไร้)
– เลขที่บัญชีร่วมบริจาคทรัพย์ เข้าไปดูได้ที่เว็ปไซต์ http://www.pecf.or.th/event1-th.html1.13.มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมถ์ 
 – เลขที่บัญชีร่วมบริจาคทรัพย์ เข้าไปดูได้ที่เว็ปไซต์ http://www.deafthai.org/#support-us1.14.มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการเทใจ (TRRM FOR TAEJAI)
– เลขที่บัญชีร่วมบริจาคทรัพย์ เข้าไปดูได้ที่เว็ปไซต์ https://taejai.com/how-to-donate

1.15.สภากาชาดไทย 

– เลขที่บัญชีร่วมบริจาคทรัพย์ เข้าไปดูได้ที่เว็ปไซต์ https://www.redcross.or.th/donate/

1.16 มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส 

– เลขที่บัญชีร่วมบริจาคทรัพย์ เข้าไปดูได้ที่เว็ปไซต์ : https://www.baannokkamin.org/บริจาค


————————————————————
2.รวมเฟสบุ๊คองค์กร ช่วยเหลือสัตว์ยากไร้ ป่วยอานาถา ด้อยโอกาส น้องหมา สุนัข น้องแมวมุ้งมิ้งที่ถูกทอดทิ้ง และสัตว์โดนทารุณกรรม มาให้เพื่อนๆได้ร่วมด้วยช่วยกันดังนี้

1.หมามะเร็ง-ช่วยเหลือสัตว์ป่วยอนาถา
facebook : https://www.facebook.com/dogscancer/

2.รักหมา – องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์
facebook : https://www.facebook.com/rakmhagroup/

3.โครงการช่วยเหลือสัตว์ยากไร้ด้อยโอกาส 
facebook : https://www.facebook.com/homelesspetrescueproject/

4.อาสาเพื่อหมาหัวเน่า 
facebook: https://www.facebook.com/Volunteer4TheDog/

—————————————————————

3.องค์กรที่เป็นศูนยกลางร่วมบริจาคออนไลน์

1.องค์กรไทยกิฟวิ่ง (Thaigiving.Org)  
เป็นศูนย์รวม ข้อมูลขององค์กรสาธารณกุศลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางรับบริจาคออนไลน์ ไม่เพียงแต่เป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคเงินออนไลน์ แต่จะเป็นสื่อกลางในการแบ่งปัน ทั้งสิ่งของ แรงกาย กำลังใจ จากพี่น้องชาวไทยไปสู่เด็กๆ ผู้พิการ ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ หน่วยงานบำเพ็ญประโยชน์ องค์กรการกุศล และทุกๆ พื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือ
ร่วมบริจาคออนไลน์ ได้ที่เว็ปไซต์  http://thaigiving.org/product
ร่วมบริจาคสิ่งของเข้าไปดูได้ที่เว็ปไซต์  http://thaigiving.org/donation2.เว็ปไซต์เทใจ (Teajai.com)
เทใจดอทคอม มีจุดเริ่มต้นจากความต้องการช่วยเหลือกลุ่มคนที่อยากทำเรื่องดีๆ เพื่อสังคม ซึ่งก็มีทั้งที่เป็นองค์กรไม่แสวงกำไร NGOs กลุ่มคน  และกิจการเพื่อสังคม (social enterprise) เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถทำเรื่องดีๆ ให้เกิดขึ้นจริง และขยายผลได้ ดังนั้น มูลนิธิเพื่อ “คนไทย”และ สถาบัน ChangeFusion จึงร่วมกันสร้างพื้นที่กลางเพื่อชักชวนให้น้ำใจหลั่งไหลเข้ามาที่ตรงนี้ “เทใจดอทคอม”
โดยมีชื่อว่า มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยฯ เพื่อโครงการเทใจ (TERM FOR TAEJAI)
เข้าไปเลือกโครการที่ต้องการร่วมบริจาค ได้ที่เว็ปไซต์ https://taejai.com/projects
รวมบริจาคออนไลน์ ได้ที่เว็ปไซต์ https://taejai.com/how-to-donate