วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2024

เปิดตัวแพลตฟอร์ม “Jitasa.care” ดูแลผู้ป่วยโควิดครบวงจร จากฉีดวัคซีน ดูแลผู้ป่วย จนเสียชีวิต

กลุ่มวิศวกรอาสา ThaiFightCovid และ Developers อาสา ได้จัดทำ Digital map platform ภายใต้ชื่อ จิตอาสาดูแลไทย Jitasa.care เป็นตัวกลางช่วยเหลือสังคมในการรายงานสถานการณ์โควิด-19 แบบเรียลไทม์ เพื่อให้ข้อมูลประชาชนที่ต้องการรับความช่วยเหลือ รวมถึงอาสาสมัคร

ตั้งแต่ จุดฉีดวัคซีน จุดตรวจโควิด โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม จุดพักคอย การให้ปรึกษาแบบ Telemed การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การดูแลศพผู้เสียชีวิต ตลอดจนวัดที่ให้บริการฌาปนกิจ พร้อมเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง กับพลังจิตอาสาทุกภาคส่วน ทั้งแพทย์ พยาบาล องค์กรเอกชน และประชาชน เพื่อรวมพลังช่วยเหลือประชาชนทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยที่เดือดร้อนจากภัยโควิด

ดร.ปิยพรรณ หันนาคินทร์ ประธานกลุ่มวิศวกรรวมใจต้านภัยโควิด หรือ ThaiFightCovid ก่อตั้งกลุ่มขึ้นมาเมื่อ 21 มีนาคม 2563 เพื่อนำความรู้ทางวิศวกรรมมาสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรับมือกับ Covid 19 โดยมีสมาชิกกว่า 3,000 คน จากหลากหลายอาชีพ รวมทั้งแพทย์ ทันตแพทย์ และวิศวกร ปัจจุบันได้จัดทำ Digital map platform ในนามของ จิตอาสาดูแลไทย https://Jitasa.Care โดยเชิญชวนผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม สามารถร่วมเป็นจิตอาสากลุ่มต่างๆ ดังนี้

อาสาข้อมูล update สถานะของสถานที่ต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงปักหมุดสถานที่ที่เกี่ยวข้อง
อาสาติดต่อ ประสานงานระหว่างผู้ต้องการความช่วยเหลือและทีมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือ
อาสาพาไป รับส่งผู้ป่วย ร่างผู้เสียชีวิต และสิ่งของอื่นๆ
อาสาสาธารณะ ตรวจสอบหน้างาน ตรวจสอบสิ่งของ หรือ ประสานงานอื่นใดที่หน้างาน
ทั้งนี้ ระบบจิตอาสาดูแลไทย Jitasa.care เป็นการร่วมมือของกลุ่ม ThaiFightCovid ภาคเครือข่าย แพทย์อาสา ทีมหมออาสา ไทยรอด สภาการแพทย์แผนไทย ศูนย์คุณธรรม ชมรมจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น มูลนิธิธรรมดี มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง AIS True และ DTAC พร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐในการให้ข้อมูลด้านต่างๆ

นับจากการเริ่มเปิดทดลองใช้งานแพลตฟอร์มมา 2 วัน ปัจจุบันมีอาสาสมัครจำนวน 5,118 ราย สมัครเข้ามา (โดยอาสาสมัครทุกคนได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและความพร้อมก่อนรับเข้ามาเป็นอาสาสมัคร) มีจำนวนผู้ขอรับการช่วยเหลือจำนวน 3,247 ราย และทำการช่วยเหลือไปแล้ว 651 ราย หรือประมาณ 20%

เครือข่ายจิตอาสาดูแลไทย หวังเป็นหนึ่งในพลังบวกที่บูรณาการจิตอาสาทุกภาคส่วนของสังคมไทยให้มีประสิทธิภาพในการดูแลสถานการณ์โควิด-19 ให้ผ่านพ้นไปด้วยดี

สมัครเป็นจิตอาสา และขอความช่วยเหลือที่ https://Jitasa.Care หรือติดต่อประสานงานได้ที่ https://www.facebook.com/Jitasa.Care/, Platform: https://jitasa.care , https://youtu.be/cH5zB5oddAs

Check Also

ประกาศ 3 คุณสมบัติ ของคนที่ได้ ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท

ประกาศล่าสุด 3 …