วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2024

พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล

Phra Maha Chedi Tripop Trimongkol, Songkhla

“พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล”

พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภพ ไตรมงคล สร้างขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ 60 ปี อีกทั้งยังสร้างเพื่อเป็นศูนย์รวมใจสืบสารพระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรม ประเพณีไทย การเผยแพร่พุทธประวัติและพุทธจริยวัตร สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บริเวณด้านล่างของฐานองค์พระเจดีย์ มีความงดงามและแปลกตา โดยโครงเหล็กทุกชิ้น เป็นสแตนเลสทั้งหมด

สถานที่ตั้ง : บนยอดเขาคอหงส์ หมู่ 8 บ้านในไร่ ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา (อยู่ด้านหลังของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 074-231055

ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

#เที่ยวหาดใหญ่ #เที่ยวสงขลา

Check Also

ประกาศ 3 คุณสมบัติ ของคนที่ได้ ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท

ประกาศล่าสุด 3 …