วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2024

วัดวารีปาโมกข์

ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สร้างเมื่อ พ.ศ.2329 เดิมชื่อว่า “วัดตะเครียะล่าง” ต่อมาเปลื่ยนชื่อเป็น “วัดวารีป่าโมกข์” แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า“วัดปากบางตะเครียะ” เพราะเห็นว่าตั้งอยู่ริมปากคลองตะเครียะนั้นเอง ซึ่งเป็นที่ราบริมทะเลสาบสงขลา เหมาะแก่การประกอบศาสนกิจและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่างดี

ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

#เที่ยวหาดใหญ่ #เที่ยวสงขลา

Check Also

ประกาศ 3 คุณสมบัติ ของคนที่ได้ ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท

ประกาศล่าสุด 3 …