วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2024

สวนประวัติศาสตร์ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลา และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาธรรมชาติทางชีวภาพป่าชายเลน ที่อุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งของทะเลสาบสงขลา สำหรับสวนประวัติศาสตร์ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์แห่งนี้ เป็นสวนสาธารณะที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงชีวประวัติของพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ส่วนที่สอง เป็นสวนสาธารณะ ซึ่งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนทั่วไป เป็นสถานที่ร่มรื่นมีธรรมชาติริมทะเสสาบสงขลาที่สวยงาม มีพันธุ์ไม้พื้นเมือง มีอาคารแหล่งเรียนรู้และสะพานไม้ทางเดินศึกษาธรรมชาติทางชีวภาพป่าชายเลน ความยาว 800 เมตร เพื่อใช้สำหรับให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้เดินชมป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของทะเลสาบสงขลาอย่างใกล้ชิด

ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

#เที่ยวหาดใหญ่ #เที่ยวสงขลา

Check Also

ประกาศ 3 คุณสมบัติ ของคนที่ได้ ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท

ประกาศล่าสุด 3 …